Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

«Igra je otrokovo delo. Otroci se učijo iz vsega, kar počnejo«. Carolyn Hooper.

 

Zelo pogosto se sprašujemo: »Ali bo naš otrok imel srečno otroštvo? Še posebej predšolsko dobo.«

Predšolsko obdobje za otroka ne pomeni pripravljalnega obdobja za odraslost, ampak samostojno, pomembno, kvalitetno etapo našega življenja, ki je ne moremo in ne smemo zanemariti. Predšolska doba je doba aktivnega spoznavanja sveta, tudi spoznavanja čustvenega sveta. Otrok odkriva zapleten svet človeških odnosov preko sporazumevanja s svojimi starši, s svojimi sovrstniki kar počne preko medsebojnih interakcij s svojim primarnim okoljem. Predšolska doba je zelo pomembna doba v odraščanju človeka. V njej je zelo pomembna vloga odraslega, ki spremlja otroka na njegovi življenjski poti. Otrok se lahko nauči od odraslega najmanj pri treh pomembnih veščinah: se veseliti brez nobenega vzroka, vedno biti zaposlen in seveda vztrajati pri svojem.

Čim manjši je otrok, toliko večja je njegova potreba, da sproti preverja svoje zamisli, čustva. To pomeni, da mu moramo biti odrasli fizično čim več na razpolago. Starši pozabljajo, da današnje otroke hiter in potrošniški način življenja izčrpava, ker jim ruši duševno zdravje in veselje za življenje.

Zelo pomembno je, da se bo otrok počutil varno, saj je ena od njegovih osnovnih potreb, potreba po varnosti. Otrok se čuti varnega takrat, ko je njegovo življenje ritmično organizirano in, ko se dejavnosti ponavljajo brez velikih sprememb. Tukaj velja enostavno pravilo – bolj, ko se otrok počuti varnega, bolj se razvija.

V vrtcu Antona Medveda Kamnik omogočamo varno in spodbudno okolje za predšolske otroke.

Maksimalen razvoj otroka je možen samo s strokovno pomočjo odraslih – staršev in vzgojiteljev. Delo z otroki mora biti grajeno na jasnem razumevanju zakonitosti njihovega psihičnega razvoja, na poznavanju značilnosti naslednje razvojne stopnje in na poznavanju sprememb, ki pogojujejo in napovedujejo njen prihod.

Pravijo, da se iz drobnega popka razvije cvet in iz majhnega semena zraste drevo.

Verjamem, da boste v Vrtcu Antona Medveda Kamnik našli varno, čustveno ter spodbudno  okolje za razvoj vaših otrok.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   Ravnateljica vrtca

                                                                                                                                                                   mag. Liana Cerar

 

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani