Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik si vsi zaposleni skupaj zastavimo prednostne naloge, ki jim sledimo celo šolsko leto. Naloge uresničujemo preko vključevanja v projekte, preko strokovnih aktivov, internih delovnih skupin, izobraževanja itd.

Prednostne naloge s cilji, s katerimi nadaljujemo v šolskem letu 2019/2020:

  1. Uvajanje izboljšav in samoevalvacija

  • razvijati socialne zmožnosti in spretnosti otrok

  • razvijati telesno-gibalne zmožnosti in spretnosti otrok

 

      2. Krepimo samozavestnega in avtonomnega vzgojitelja za uspešen vrtec

  • načrtovanje in izvajanje usmerjenih dejavnosti z vnašanjem možgansko stimulativnega gibanja, ki spodbuja optimalno delovanje otrokovih možganov

  • opolnomočenje strokovnih delavcev za delo z otroki s posebnostmi v razvoju

 


(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani