Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Cilji :

 • Krepitev sodelovanja med EU državami,
 • Usposabljanje v tujini,
 • Mobilnost strokovnih delavcev v šolstvu,
 • Udeležba na strukturiranih tečajih in izobraževalnih dogodkih ter sledenje na delovnem mestu (job shadowing), tako na partnerskem vrtcu kot tudi kakšni drugi organizaciji, ki je aktivna na področju šolskega izobraževanja,
 • Razvijanje, testiranje in implementacija inovativnih pristopov in praks za otroke, osebje in organizacije,
 • Izmenjava izkušenj in dobrih praks, skozi aktivnosti kolegialnega učenja in delavnic,
 • Sodelovanje na mednarodnem nivoju,
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Mednarodni projekt Erasmus+ projekt mobilnosti posameznikov - K1

Nosilci:

 • Liana Cerar, ravnateljica,
 • Milena Lampret, pomočnica ravnateljice,
 • Brigita Urbanija, pomočnica ravnateljice,
 • Svetovalna služba.

Izvajalci:

 • Strokovni timi po enotah, strokovni delavci po enotah

Dejavnosti:

 • hospitacija na delovnem mestu, obisk 3 udeleženk v vrtcih na Islandiji od 3. 6. do 10. 6. 2018
 • Udeležba strukturiranega tečaja – oktober 2018, Firence – 2 udeleženki

Nova prijava projekta

Rok izvedbe:

Projekt je bil odobren s strani nacionalne agencije – CMEPIUS in poteka od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019. Prva operacija - hospitacija na delovnem mestu v vrtcih na Islandiji - je bila v okviru projekta »Z odprtimi rokami« že izvedena, druga operacija v okviru projekta »Z odprtimi rokami« pa je bila izvedena v oktobru 2018.

Nova prijava projekta december 2018

Kazalniki kakovosti:

 • Uspešna prijava
 • Delež strokovnih delavcev, ki jih zanima sodelovanje ter odpiranje v mednarodni prostor, diseminacija v zavodu, lokalni in širši skupnosti.

Mednarodni projekt Erasmus+ projekt mednarodnega sodelovanja - K2

Nosilci:

 • Liana Cerar, ravnateljica,
 • Milena Lampret, pomočnica ravnateljice,
 • Brigita Urbanija, pomočnica ravnateljice,
 • Anja Žele,
 • Katja Katarina Mlakar,
 • Alenka Jevšnik,
 • Mirjam Štupar,
 • Simona Šarec,
 • Tatjana Jakovljević,
 • svetovalna služba.

Izvajalci:

 • strokovni timi po enotah

Dejavnosti:

 • načrtovani dejavnosti

Rok izvedbe:

projekt se bo pripravljal v šolskem letu 2018/2019

Kazalniki kakovosti:

 • uspešna prijava
 • delež strokovnih delavcev, ki jih zanima sodelovanje.

 

Izkušnje strokovnih delavk vrtca v okviru projekta Erasmus+ si lahko preberete na spodnji povezavi: 

https://www.kamnik.si/novice/Izkusnja-mobilnosti-strokovnih-delavk-Vrtca-Antona-Medveda-Kamnik-v-okviru-programa-Erasmus-27-11-2018

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani