Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Spoštovani starši in naši prijatelji,

v Vrtcu Antona Medveda Kamnik sklad vrtca deluje od leta 2010, z namenom pridobivanja sredstev za zagotavljanje večje kakovosti bivanja otrok v vrtcu in s poudarkom na pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin.

Upravni odbor sklada sestavljajo trije predstavniki vrtca, ki jih predlaga Svet vrtca ter štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev.

Sredstva sklad pridobiva z donatorstvom, sponzorstvi, s prispevki staršev in organizacijo prireditve, kot npr. novoletni bazar, kjer zbrana sredstva namenimo socialno ogroženim otrokom. Že tradicionalno tako v mesecu decembru poteka novoletni bazar, kjer lahko na stojnicah, v zameno za izdelke, ki so jih na delavnicah izdelali starši in delavci vrtca, zbiramo prostovoljne prispevke. Izkupiček je namenjen otrokom našega vrtca, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, s čimer jim omogočimo bivanje v naravi, na taboru, ki ga organizira vrtec.

V našem vrtcu je v teh težkih časih vse več otrok, ki bi se z veseljem pridružili svojim vrstnikom na taboru, a jim žal starši tega ne morejo omogočiti. Zato lahko starši ali vzgojiteljica pošljejo prošnjo za sofinanciranje doživljajskega tabora v pisarno svetovalne službe, enota Rožle do 31. 10. 2016. Prošnja se odda na obrazcu - Vloga za sofinanciranje tabora v naravi iz Sklada Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki se nahaja pod rubriko "obrazci". Vlogi morajo starši obvezno priložiti fotokopijo veljavne odločbe o plačevanju vrtca.

 

Spoštovani donatorji, v kolikor imate možnost, da finančno pomagate našim otrokom, vas prosimo, da sredstva nakažete na transakcijski račun: SI56 0124 3603 0635 413 s sklicem 2911.

Za vsak vaš prispevek se vam najlepše zahvaljujemo.

Upravni odbor Sklada vrtca

 

DOPIS ZA STARŠE (14.10.2016)

DOPIS ZA DOBAVITELJE (14.10.2016)

 

 

 

 

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani