Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

19. 6. 2020

V času poletnih počitnic naj starši upoštevajo navodila NIJZ. V primeru, da jim je odrejena 14-dnevna karantena morajo le-to upoštevati. 

Po vrnitvi otroka iz počitnic, ki so bile daljše kot teden dni, morajo starši oddati strokovnim delavkam v skupini Izjavo staršev pred vstopom v vrtec, ki bo tudi pogoj za ponovno vključitev otroka v vrtec in seveda, da je otrok zdrav.

Združevanje enot v poletnem času:

- enota Polžki  se seli v enoto Palček od 26. 6. do 28. 8. 2020

- enota Cepetavček se seli v enoto Rožle od 6. 7. do 24. 8. 2020

- enota Mojca se seli v enoto Tinkara od 29. 6. do 26. 8. 2020

- enota Kekec se seli v enoto Kamenček od 29. 6. do 24. 8. 2020

- enota Sonček se seli v enoto Pestrna od 6. 7. do 24. 8. 2020

- enota Pedenjped se seli v enoto Tinkara od 29. 6. do 26. 8. 2020

- enota Marjetica se seli v enoto Sneguljčica od 29. 6. do 28. 8. 2020

- enota Oblaček se seli v enoto Sneguljčica od 6. 7 do 24. 8. 2020

izjava_ staršev

19. 6. 2020

Občinski sklep Občine Kamnik je 17. 6. 2020 sprejel sklep, da starši otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo v obdobju od 1. 6 do 30. 9. tekočega leta.

16. 6. 2020

Obveščamo vas, da bo Svet staršev  22. 6. 2020 ob 17.00 v KD Šmarca. Svet zavoda pa 23. 6. 2020 v enoti Sneguljčica, Kovinarska 11.

Grodivo bo poslano po e-pošti.

16. 6. 2020

Spoštovani starši,

na podlagi pridobljenih potreb s strani staršev smo delo 26. 6. 2020 organizirali na sledeč način:

v enoti Tinkara : otroci enote Tinkara in Mojca

v enoti Sneguljčica: otroci enote Sneguljčica, Oblaček

v enoti Rožle: otroci enote Rožle

v enoti Pestrna: otroci enote Pestrna, Sonček

Enote Kamenček, Pedenjped, Marjetica, Kekec, Cepetavček, Polžk, Palček niso imele prijavljenih otrok, zato so 26. 6. 2020 ZAPRTE. Podrobnejše informacije vam bodo posredovale strokovne delavke v oddelku.

Vodstvo vrtca

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani