Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV VRTCA

Pri oblikovanju oddelkov vrtec upošteva Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Oblikovanje oddelkov

Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, ki je določena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema vrtca.

Vrste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov

Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

V homogeni oddelek je lahko vključeno:

– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok,

– v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in največ 17 otrok,

– v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok.

 V heterogeni oddelek je lahko vključeno:

– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset otrok,

– v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok.

V kombinirani oddelek je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok.

Posebnosti

V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj, se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka. Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega obdobja.

V heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja je lahko največ deset otrok, ki do konca koledarskega leta dopolnijo tri leta.

 Če sta v oddelku prvega starostnega obdobja do dva otroka, ki presegata starostni razpon enega leta, oziroma štirje otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normativ za homogene oddelke.

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani